Skip to main content

Ocras

Tá sé de cheart bunúsach ag gach duine a bheith saor ó ocras agus rochtain a bheith acu ar dóthain bia, atá slán agus cothaitheach. Ach sa lá atá inniu ann, tá ocras ar dhuine as gach seachtar ar domhan, agus níl dóthain cothaithe á fháil ag duine as triúr eile. Tá an comhrac in aghaidh an ocrais ar fud an domhain i gcroílár ár gcláir forbartha. Sin é an fáth go n-oibrímid le comhpháirtithe idirnáisiúnta ar réimse leathan tionscnamh, ar leibhéal domhanda agus tíre, a bhfuil sé d’aidhm leo fáil réidh leis an ocras.