Skip to main content

Freagairt níos éifeachtaí a chinntiú

Táimid i mbun oibre chun feabhas a chur ar an gcaoi ina bhfeidhmímid chomh maith le tionchar a imirt ar bheartas idirnáisiúnta ionas go mbeidh freagra níos éifeachtaí ann i gcás géarchéimeanna daonna agus casta ar scála mór. 

  • Humanitarian Programme Plan (HPP)
  • Emergency Response Fund Scheme (ERFS)
  • The Start Fund

Humanitarian Programme Plan (HPP)

Taighde agus foghlaim

Ar fud an domhain, tá 42 milliún duine (os cionn naoi n-oiread níos mó ná daonra na hÉireann) curtha as áit mar gheall ar choimhlint, ar fhoréigean nó ar shárú ar chearta an duine. Déanaimid infheistíocht i dtaighde chun tuiscint níos fearr a fháil ar thionchar na coimhlinte agus na leochaileachta chomh maith le fianaise a bhailiú maidir leis na bealaí is éifeachtaí chun tacú le hathrú dearfach.

Ag infheistiú i dtaighde

Faoi 2015, ceaptar go mbeidh os cionn 1.5 billiún duine agus os cionn 60% de bhochtáin an domhain ina gcónaí i stáit lena mbaineann coimhlint agus leochaileacht. Tá dhá oiread an baol ann go mbeidh droch-chothú ag daoine sna stáit sin (link to 3.3.2.3 Nutrition) agus tá trí oiread an baol ann nach mbeidh a leanaí ar scoil.

Bíonn tionchar uafásach ag coimhlintí, ach fiú sa timpeallacht dheacair sin, tá go leor gur féidir le fir agus mná, cailíní agus buachaillí a dhéanamh chun feabhas a bhaint amach.

Déanann Cúnamh Éireann infheistíocht i dtaighde chun tuiscint níos fearr a fháil ar thionchar na coimhlinte agus na leochaileachta chomh maith le fianaise a bhailiú maidir leis na bealaí is éifeachtaí chun tacú le hathrú dearfach.   

Déanaimid infheistíocht i dtaighde chun tuiscint níos fearr a fháil ar thionchar na coimhlinte agus na leochaileachta ar shaol na ndaoine, ionas gur féidir an úsáid is éifeachtaí a bhaint as acmhainní forbartha chun leas na mbocht.

Úsáid a bhaint as institiúidí pobail agus gnáthdhlíthe chun foréigean a cheansú

Táimid ag tacú le taighde ag Ionad Idirnáisiúnta Feinstein ag Ollscoil Tufts ina bhféachtar ar na bealaí ina n-oibríonn gnáthdhlíthe agus institiúidí pobail chun foréigean a cheansú agus caidrimh a dheisiú i ngrúpaí agus ina measc in Karamoja, réigiún san oirthuaisceart ina bhfuil coimhlint ar siúl (link to 3.1.7 Uganda).

Níl an taighde curtha i gcrích fós, ach léirítear i réamhthorthaí, mar shampla, go bhfuil gnéithe d’údarás an phobail fós éifeachtach i réiteach díospóidí, agus go bhfuil tionchar acu ar phleanáil agus ar idirchaidreamh deontóirí i Uganda. 

Straitéisí a fhorbairt chun foréigean inscne a chomhrac

Is fadhb fhorleathan ar fud an domhain atá san fhoréigean in aghaidh na mban (link to 3.3.3.1 Gender-based violence). Is sárú ar chearta an duine é (link to 3.3.7.2 Human rights and democracy), cuireann sé folláine fhisiciúil agus mhothúchánach na mban i mbaol, agus cuireann sé isteach ar a rannpháirtíocht i saol an teaghlaigh agus an phobail.

Bíonn sé níos measa agus níos déine i gcásanna coimhlinte. Bhí páirt lárnach ag taighde arna thacú ag Cúnamh Éireann maidir le dea-chleachtas a roinnt agus tionchar a imirt ar straitéisí réimse leathan eagraíochtaí daonnúla agus forbartha Éireannacha sa Chuibhreannas maidir le Foréigean Inscne.

Slite beatha agus seirbhísí a fheabhsú le linn coimhlinte

Chuireamar tús le déanaí le comhpháirtíocht nua leis an Overseas Development Institute do chlár taighde cúig bliana agus é mar aidhm leis an bonn fianaise a láidriú agus beartais agus cleachtais a bhunú ar shlite beatha agus ar sheirbhísí le linn coimhlinte (PDF, 314.2kb).

Emergency Response Fund Scheme (ERFS)

Emergency Response Fund Scheme (ERFS)

The Emergency Response Fund Scheme (ERFS) supports humanitarian response during the initial weeks after the onset of an emergency. Through ERFS, Irish Aid pre-positions funds with participating NGOs at the beginning of the year to enable them to respond quickly and appropriately to humanitarian crises. ERFS was established as part of Ireland's ongoing efforts to put the principles of Good Humanitarian Donorship (GHD) into practice. ERFS reaffirms our commitments under the GHD to provide flexible and timely funding to provide effective humanitarian assistance in a way that is responsive to local needs and adheres to humanitarian principles.

Irish Aid established the ERFS in 2007.  Since 2014, ERFS has funded more than 200 humanitarian interventions in over 47 countries and provided funding worth over €21m.

In 2020 seven NGOs received support via the ERFS scheme: Christian Aid Ireland, Concern WorldwideGoal Goal Oxfam IrelandPlan International IrelandTrócaire and World Vision Ireland. Through our Strategic Partnership with the International Rescue Committee (IRC) we also provide prepositioned ERFS funding to gender based violence prevention and response in emergencies. The total Irish Aid ERFS budget in 2020 was over €3.8 million.

ERFS External Review

In the context of increasing humanitarian needs, evolving humanitarian architecture and a new development policy, Irish Aid commissioned an external review of ERFS in 2019. The review included consultations across Irish Aid and embassies, with NGO partners and with other donors. The review found that ERFS has enabled timely and effective humanitarian responses to sudden onset disasters. Furthermore, through a comparative analysis, it found that ERFS is "as good, and in many regards better" than comparable funding mechanisms of other donors.

A copy of the Review can be found here.

The Start Fund

The Start Fund

The Start Fund is an innovative pooled funding mechanism that enables NGOs to access rapid funding in order to respond to underfunded small to medium scale crises. It is collectively owned and managed by Start Network's members. The Start Fund is designed to fill identified gaps in the emergency funding architecture following a step-change or escalation in humanitarian needs. The Start Fund releases funds within 72 hours of being alerted and projects are implemented within 45 days. These funds are used for:

  • Response to small to medium scale emergencies that often receive little funding, either because they fall between existing financing mechanisms or because they do not attract sufficient media attention.
  • Early response to slow-onset crises to protect at-risk communities. All too often these situations do not receive attention or funding until many lives have already been lost.
  • Fast response to both rapid-onset crises and spikes in chronic humanitarian crises where agencies on the ground need to act quickly.

The Start Fund complements existing humanitarian funding mechanisms but is unique in that it is collectively owned and operated by NGOs comprising the Start Network, on behalf of the wider civil society sector. Ireland provided €1.3m to the Start Fund in 2020